Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o vyhlášen veřejné výzvy - Těšetice - účetní

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
ve smyslu zákona č.312/2002 Sb.

 

Obec Těšetice vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení zaměstnance na pracovní místo

 

Účetní, administrativní pracovník(ce) na Obecním úřadu Těšetice
adresa: Těšetice č. 62, 671 61  Prosiměřice

 

Nástup:  1.1.2018 (možno i dříve)

Předpoklady:
- občan ČR, případně cizí státní občan mající trvalý pobyt v ČR
- věk nad 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- úplné střední vzdělání ekonomického směru s maturitou
- znalost PC programů – Microsoft Word, Excel, KEO, Triada, VIS
- znalost zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.
- praxe v účetnictví minimálně 5 let
- odpovídající znalost a orientaci v zákoně o DPH
- znalost zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
- znalost účetních předpisů z územně správních celků a jimi zřízených organizací
- zkouška odborné způsobilosti výhodou

Další požadavky výhodou:
praxe ve veřejné správě, řidičský průkaz skupiny „B“, znalosti regionu, ochota se dále vzdělávat, umění jednat s lidmi.

 

Součástí výběrového řízení je vypracování testu z oblasti účetnictví a daní z územněsprávních celků.

 

Druh práce:
- administrativní úkony s poštou
- zpracování mzdové agendy
- zpracování daňové evidence DPH
- zpracování účetnictví obce (obec, hospodářská činnost)
- evidenční práce při inventarizaci majetku obce
- archivace dokladů
- vedení běžné evidence úřadu
- vidimace – legalizace
- činnosti spojené s Czech POINTEM
- platové podmínky dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
  službách a správě, platová třída 10.

 

Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
  příslušníka)
- datum a podpis

K přihlášce připojte:
- strukturovaný životopis
- výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce
- u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
  domovským státem (pokud domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
  prohlášením)
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- čestné prohlášení o poskytování osobních údajů, požadované zkoušce, kurzech apod.

 


Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 13.9.2017 do 14:00 hodin na adresu:

Obec Těšetice, Těšetice č. 62, 671 61 Prosiměřice
email:
obec@tesetice.cz
tel. 515 271 110

 

V Těšeticích 18.8.2017                                                        Mgr. Jana Bezrouková
                                                                                                      starostka obce