Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

 

 

  1. Volby se konají:

 

dne 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

dne 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

  1. Místem konání voleb je volební místnost v budově obecního úřadu Přeskače č.p. 45

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky).  Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

  1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 

 

 

 

 

V Přeskačích dne 22. září 2016                                        

          Ing. Pavel Dobeš

      starosta Obce Přeskače