Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volby do zastupitelstva obce

10. 9. 2018

Obec Přeskače

Přeskače 45, 671 40 Tavíkovice
_______________________________________________

 

SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

 

Podle ust. § 15 písm. e zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s přípravou konání voleb, které se uskuteční 5. a 6. října 2018, Vám jakožto členovi okrskové volební komise sděluji, že

 

SVOLÁVÁM

 první zasedání okrskové volební komise,

které se uskuteční ve čtvrtek 13. září 2018

 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

 

Program:

 

  1. Informace k volbám.
  2. Složení slibu členů okrskových volebních komisí. (Teprve složením slibu vzniká členství v této komisi - § 17 odst. 4).
  3. Vylosování předsedy a místopředsedy komise. (Losování řídí zapisovatel komise -  § 18 odst. 3).
  4. Předání průkazky člena volební komise.
  5. Informace ke školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele komise (školení proběhne ve Znojmě 25. září 2018 od 9 hodin).

 

 

Upozornění:

Vaše účast je nezbytně nutná, aby mohlo proběhnout losování předsedy a místopředsedy komise a složen zákonem předepsaný slib. Vezměte si s sebou občanský průkaz. Členství v komisi zaniká ve dnech voleb při nevykonávání činnosti a nepřítomnosti delší než 3 hodiny.

 

Podle ust. § 15 odst. 2 zák. se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

 

 

 

  Mgr. Ing. Pavel Dobeš

  starosta obce Přeskače

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 9. 2018