Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farnost Běhařovice - oprava vitrážového okna - prosba o finanční dar

Místní římskokatolická farnost v Běhařovicích Vás tímto oslovuje a žádá o poskytnutí libovolného finančního daru na opravu kostela v Běhařovicích, která bude spočívat ve výměně vitráží v posledním neopraveném okně v lodi kostela.

 

Rozpočet na tuto výměnu je stanoven ve výši 87.000,- Kč. Výměna bude hrazena pouze z příspěvků a darů farníků, spoluobčanů a sponzorů. Kdo by měl zájem přispět na tuto opravu, může finanční částku přinést na faru do Běhařovic do 20.8.2022  a nebo zaslat na účet číslo: 162984495/0300.  Na žádost je možné vystavit pokladní doklad   i darovací smlouvu.

Kontakt na pana faráře:

Mobil: 603 295 900 -  P. Mgr. Jiří Bradáč

e-mail: bradacjiri@volny.cz

Děkujeme Vám za dary na opravu kostela.