Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záměr uzavřít dodatky k pachtovním smlouvám

OBEC PŘESKAČE

IČ 00636959, sídlo Přeskače 45, 671 40

adresa elektronické podatelny: podatelna.preskace@seznam.cz

 

dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů oznamujeme záměr uzavřít dodatky k pachtovním smlouvám, kterými dojde ke zvýšení pachtovného. Jedná se o smlouvy uzavřené v roce 2003 a v roce 2008.

 

 

V Přeskačích dne 20. listopadu 2019                         Mgr. Ing. Pavel Dobeš

                                                                           starosta obce Přeskače

 

Vyvěšeno: 21. listopadu 2019

Sňato: 13.12.2019