Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Obec Přeskače

Přeskače 45, 671 40 Tavíkovice
_______________________________________________

 

SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

 

Podle ust. § 14c písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s přípravou konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční 8. a 9. října 2021, Vám jakožto členovi okrskové volební komise sděluji, že

 

SVOLÁVÁM

 

 první zasedání okrskové volební komise,

které se uskuteční ve středu 15. září 2021 od 19.00 hodin

v kanceláři obecního úřadu

 

Program:

 

  1. Informace k volbám.
  2. Složení slibu členů okrskových volebních komisí. Teprve složením slibu vzniká členství v této komisi - § 14e odst. 5.
  3. Vylosování předsedy a místopředsedy komise. Losování řídí zapisovatel komise - § 14f odst. 3.
  4. Předání průkazky člena volební komise.
  5. Informace ke školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele komise. Školení se uskuteční ve Znojmě dne 29. září 2021 od 15,00 hod. v Kině Svět, ul. Havlíčkova 7.

 

 

Upozornění:

Vaše účast je nezbytně nutná, aby mohlo proběhnout losování předsedy a místopředsedy komise a složen zákonem předepsaný slib. Vezměte si s sebou občanský průkaz. Členství v komisi zaniká ve dnech voleb při nevykonávání činnosti a nepřítomnosti delší než 2 hodiny.

 

Podle ust. § 14c odst. 2 zák. o volbách do Parlamentu ČR se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Ing. Pavel Dobeš

                                                                                                     starosta obce Přeskače

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 9. 2021