Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva "Běhařovice I"

31. 8. 2022

 

Pozvánka na valnou hromadu

honebního společenstva „Běhařovice I.“

 

 

Honební společenstvo „Běhařovice I.“

se sídlem Běhařovice 10, 671 39 Běhařovice

zastoupené honebním místostarostou Leošem Kovaříkem                  

 

svolává valnou hromadu Honebního společenstva „Běhařovice I.“

 

Valná hromada se bude konat dne

 

19. září 2022 v 8.00 hod

 

v budově „Úřadu městyse v Běhařovicích, zasedací místnost v 1.patře“.

 

     V případě, že v hodinu zahájení nebudou přítomni členové honebního společenstva, kteří mají alespoň polovinu hlasů, odkládá se zahájení valné hromady o jednu hodinu, tj. na 9.00 hod. Nesejdou-li se členové honebního společenstva s požadovanou alespoň polovinou hlasů do 9.00 hod, může se valná hromada usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů. - § 22 odst. 4 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti

 

Program valné hromady:

 

  1. zahájení
  2. schválení programu valné hromady
  3. registrace přítomných členů honebního společenstva, případně jejich zástupců na

            valné hromadě - prezence a přidělení hlasovacích lístků

      4)   volba zapisovatele, skrutátora hlasů a ověřovatele zápisu

      5)   zpráva o činnosti honebního společenstva za uplynulé období

      6)   odvolání členů honebního výboru – konec 10-ti letého funkčního období

      7)   návrh a volba orgánů honebního společenstva, tj. honebního výboru, honebního

            starosty, honebního místostarosty a ostatních členů honebního výboru 

      8)   návrh na změnu a přijetí stanov Honebního společenstva „Běhařovice I.“

      9)   projednání a schválení návrhu nové nájemní smlouvy na pronájem honitby na další

            desetileté období

    10)   finanční dar na opravu farního kostela v Běhařovicích

    11)   diskuze

    12)   usnesení valné hromady - dle bodů programu

    13)   závěr

 

 

                         za honebního společenstvo

                                                                                  Leoš Kovařík

                                                                           honební místostarosta

 

 

Vyvěšeno dne : 31. 8. 2022

 

Sejmuto dne :