Go to content Go to menu
 


Cesta do pohádky

O prázdninách mládež připravila pro větší děti Stezku odvahy a pro menší děti Cestu do pohádky. Na odměny přispěli dary: JE Dukovany a Orel jednota Přeskače. Poděkování patří nejen jim, ale také všem, kteří se jakkoli zapojili a připravili opravdu zdařilé zpestření prázdnin pro děti.