Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

svolání  ZDE (pdf)

 

SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

 

Podle ust. § 14c písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s přípravou konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční 20. a 21. října 2017, Vám jakožto členovi okrskové volební komise sděluji, že

 

SVOLÁVÁM

 první zasedání okrskové volební komise,

které se uskuteční v pátek 29. září 2017

 od 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu

 

Program:

 

  1. Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017.
  2. Složení slibu členů okrskových volebních komisí. (Teprve složením slibu vzniká členství v této komisi - § 14e odst. 5).
  3. Vylosování předsedy a místopředsedy komise. (Losování řídí zapisovatel komise -  § 14f odst. 3).
  4. Předání průkazky člena volební komise.
  5. Informace ke školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele komise. (Školení se uskuteční ve Znojmě dne 12. 10. 2017 od 15,00 hod.)

 

 

Upozornění:

Vaše účast je nezbytně nutná, aby mohlo proběhnout losování předsedy a místopředsedy komise a složen zákonem předepsaný slib. Vezměte si s sebou občanský průkaz. Členství v komisi zaniká ve dnech voleb při nevykonávání činnosti a nepřítomnosti delší než 2 hodiny.

 

Podle ust. § 14c odst. 2 zák. o volbách do Parlamentu ČR se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

 

 

 

                                                                Mgr. Ing. Pavel Dobeš

                                                               starosta obce Přeskače

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19. 9. 2017

Sňato: 3. 10. 2017