Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu

Dokument Schváleno Vyvěšeno Sňato
Střednědobý výhled rozpočtu 16. 3. 2017 ZO 29. 3. 2017  
Rozpočet obce pro rok 2017 16. 3. 2017 ZO 29. 3. 2017  
Rozpočtové opatření č. 1 16. 3. 2017 ZO 29. 3. 2017  
Rozpočtové opatření č. 2 17. 3. 2017 S 11. 4. 2017  
Rozpočtové opatření č. 3  5. 4. 2017 S  3. 5. 2017  
Rozpočtové opatření č. 4  8. 5. 2017 S  2. 6. 2017  
Rozpočtové opatření č. 5  5. 6. 2017 S  3. 7. 2017  
Rozpočtové opatření č. 6  5. 7. 2017 S  3. 8. 2017  
Rozpočtové opatření č. 7  7. 8. 2017  5. 9. 2017  
Rozpočtové opatření č. 8  4. 9. 2017  3. 10. 2017  
Rozpočtové opatření č. 9  5. 9. 2017  3. 10. 2017  
       
       
       

Vysvětlivky: je-li u data schválení uvedeno ZO - bylo rozpočtové opatření provedeno dnem schválení zastupitelstvem obce. Je - li u data schválení uvedeno S - provedl rozpočtové opatření starosta obce. Starosta obce je pověřen zastupitelstvem obce k provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu. 

 

Příspěvky

Zveřejňování rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb.

29. 3. 2017

Obec Přeskače v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků zveřejňuje na webových stránkách obce údaje týkající se rozpočtu, rozpočtových opatření a střednědobého výhledu rozpočtu v elektronické podobě. Na úřední desce umístěné u obchodu jsou zveřejňovány užší informace k těmto dokumentům. V listinné podobě je možné do těchto dokumentů nahlédnout na obecním úřadě v úředních hodinách. Rozpočet a střednědobý výhled (popřípadě jejich návrhy) jsou zveřejněny jednorázově. Rozpočtová opatření, kterými se mění schválený rozpočet v průběhu roku jsou zveřeňována do 30 dnů od jejich schválení.

Pokud je zveřejněn návrh rozpočtu nebo střednědobého výhledu rozpočtu, mohou občané podávat písemné námitky a připomínky k těmto dokumentům až do doby zasedání zastupitelstva obce, které tyto dokumenty bude schvalovat. Ústní připomínky je možné podat přímo na zasedání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva jsou vždy veřejná.