Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

V současné době si návštěvu podzemí můžete domluvit předem přímo s průvodkyní Zdislavou Vyklickou  na tel: 731 13 95 06

 
Popřípadě je možné prohlídku domluvit osobně nebo telefonicky také na obecním úřadě v Přeskačích (tel. 515 339 234).
 
 

 Vstupné:

  • děti do 6 let zdarma,
  • děti od 6 do 15 let 10 Kč,
  • osoby od 15 let 20 Kč,
  • z provozních důvodů je však nutné, aby při jedné prohlídce bylo uhrazeno alespoň 60 Kč. Pokud si tedy přeje prohlídku např. pouze jedna platící osoba, zaplatí 60 Kč,
  • za poplatek 10 Kč pro osoby nad 15 let je umožněna také prohlídka kostela.

Vstup k prohlídce historické expozice je bezbariérový. Do podzemních prostor je přístup po schodech. 

 

Milovníci geocachingu najdou bližší  informace ZDE.

 Přeskačské podzemí je  turistické známkové místo. Při prohlídce nebo na obecním úřadě máte možnost zakoupit si turistickou známku za 30 Kč  a turistickou nálepku za 12 Kč.

 

turisticka-znamka.jpg

 

turisticka-nalepka.jpg

 

 

ObrazekStředověké přeskačské podzemí bylo náhodně objeveno v prosinci 2004 při budování splaškové kanalizace v obci. Objevené chodby a místnosti byly výjimečné a velmi zachovalé. Zastupitelstvo obce se tedy rozhodlo tyto zajímavé prostory zpřístupnit veřejnosti. Byl proveden záchranný archeologický průzkum, při kterém byly objeveny další archeologické objekty. Za finanční podpory Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova byl v roce 2009 vybudován vstupní objekt do podzemí.Návštěvníci tak mají jedinečnou možnost prohlédnout si nejen podzemí, ale také zčásti zachovalou obilní jámu a malou historickou expozici.

 

Podzemí má dvě části: hlavní chodbu dlouhou přibližně 35 m, širokou 150 – 180 cm a vysokou 170 – 190 cm a úzkou chodbu se třemi kruhovými místnostmi. Strop chodeb je přibližně 2,5 m pod povrchem. Podzemní chodby pravděpodobně sloužily jako úkryty v dobách válečných nepokojů. Nejstarší úlomky keramiky, které zde byly nalezeny, pocházejí ze 14. století. Podle nich bylo datováno stáří těchto chodeb. Nejmladší úlomky zde nalezené jsou ze 17. století. Pravděpodobně v této době byly také chodby zasypány.

 

 

Obrazek

 

 

Původní rozsah podzemí se dosud nepodařilo bezpečně zjistit a zůstává tak předmětem dalšího bádání. Dobře jsou patrné rýhy po nástrojích při lámání chodeb, výklenky pro uložení kahanů a loučí. V široké chodbě je kamenná lavice, která je častou součástí podzemních chodeb.

 

Obrazek

 

 

 

Podařilo se zpřístupnit tři kruhové místnosti. Dvě větší místnosti mají nahoru proražený komín, který sloužil k výměně vzduchu. Tyto místnosti byly vhodné pro úkryt osob a mohl zde být rozděláván i oheň. Menší místnost sloužila pravděpodobně k uskladnění potravin.

 

Obrazek

 

 

Chodby vedoucí ke kruhovým místnostem jsou úzké a jejich tvar kopíruje postavu. Tomu že tyto místnosti sloužily především k úkrytu osob, nasvědčuje malý vstupní otvor do úzkých chodeb umístěný 60 cm nad úrovní široké chodby. Tento otvor byl kvůli zpřístupnění zvětšen.

 

Obrazek

 

 

 Podzemní prostory jsou vykopány v hornině nazývané podle její charakteristické kresby, připomínající hadí kůži, serpentinit neboli hadec. Tato hornina je velmi pevná a obsahuje zvýšený obsah železa, niklu a hořčíku. Hadec je svým původem velmi stará přeměněná vyvřelina. Na stěnách podzemních prostor lze vidět nepravidelné útvary a hojné žilkování složené z různých druhů křemenné hmoty. Vedle tvrdého chalcedonu zde najdeme žíly měkkého mastku a chloritů.

 

Obrazek

 

 

Obilní jáma, která byla objevena v těsné blízkosti podzemí, sloužila k uchovávání obilí. Po naplnění byly jámy neprodyšně uzavřeny. Hrdlo jámy bylo utěsněno slámou, hlínou a kameny. Tím došlo k zastavení procesů znehodnocujících obilí. Do obilní jámy je možné nahlédnout.

 

Obrazek

 

 

 (obrázek: http://cea.livinghistory.cz/zivotvm/remesla/zemedelstvi/)

 
Informační desky umístěné na stěnách vstupního objektu jsou věnovány historii obce Přeskače, podzemním chodbám, obilním jamám a geologickým zajímavostem. Podklady pro tyto desky připravili pracovníci Jihomoravského muzea ve Znojmě. Podíleli se také na přípravě exponátů pro expozici.                                            
 

Obrazek

 
V historické expozici si můžete prohlédnout úlomky keramiky nalezené v přeskačském podzemí. Byly zde nalezeny střepy hrnce, džbánu, komorového kalichu, středověké pánve, zvonovité poklice a jiné. Další exponáty jsou zapůjčeny z archivních sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě.

 

 

Obrazek

 

 

Budova vstupního objektu do přeskačského podzemí se nachází v těsném sousedství románského kostela zasvěceného Všem svatým. Stejně jako kostel má půlkruhovou apsidu a střechu krytou šindelem. Kostel Všech svatých je evidován v seznamu kulturních památek.

 

 

Obrazek

 

 

 

Fotografie: Jan Sucharda

Kresba chodeb: Jihomoravské muzeum ve Znojmě 

 

 

Dne 10. ledna 2010 odvysílala Česká televize v pořadu Toulavá kamera reportáž o Přeskačském pozdemí