Jdi na obsah Jdi na menu
 


Založení lokálního biocentra

Díky podpoře EU z Operačního programu Životního prostředí byla v naší obci úspěšně realizována akce "Založení lokálního biocentra v k.ú. Přeskače. 

 

Katastrální území naší obce je z velké části tvořeno ornou půdou, která je intenzivně zemědělsky využívaná. Biocentrum je krajinotvorným prvkem, který nám velmi chyběl. Kvůli zvýšení rozmanitosti jsou vysázeny stromy listnaté, jehličnaté a keře.

 

Biocentrum má několik typů ploch:

 

  • čtvercové výsadby 20x20 metrů, kde se střídá výsadba dubů, borovic a lípy v kombinaci s břízou,
  • lem z keřů a listnatých stromů, tvořený javory, habry, dřínem, brslenem, ptačím zobem, trnkou, šípkovými růžemi a dalšími,
  • největší část je lesní společenstvo domácích listnatých stromů, který je nyní ve čtyřech oplocenkách. Základem výsadby je dub, dále javory, habr, lípa, mahalebka, ptačí třešeň a další. Lem je opět tvořen keři,
  • přístup do západní části lemuje alej třinácti lip a pěti břeků,
  • do sadu byly vysázeny vzrostlejší stromy. V sadu je vyseta květnatá louka. S ohledem na sušší stanoviště jsou základem třešně a slivoně,
  • v jihovýchodním okraji květnaté louky je vysázeno deset méně známých domácích listnatých stromů a keře.

 

 

publicita.jpg