Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kácení dřevin rostoucích mimo les

Přihlášení k trvalému pobytu

Vydání dokladů

Ověřování pravosti podpisu a shody opisů nebo kopie s listinou

Přidělení čísla popisného

 

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ - DOMEK POLOPATĚ - věcný průvodce stavbou rodinného domu - vypracoval OMBUDSMAN v roce 2019

 

Na kontaktním místě Czech POINTu lze poskytnout tyto služby:

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z obchodního restříku

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z rejstříku trestů

Podání ohlášení živnosti, změny provozovny nebo odpovědného zástupce

Výpis z bodového hodnocení osob

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z insolvenčního rejstříku

Konverze dokumentu z listinné podoby do elektronické a  opačně

 

Další agendy Czech POINTu týkající se datových schránek (dále DS):

 • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS

   

 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

   

 • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM (orgán veřejné moci)

   

 • Oznámení o změně adresy nebo příjmení osob s přístupem do DS

   

 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost

   

 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost

   

 • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
 • Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek.

   

  Do roku 2017:

   

  Registr oznámení 

   

  Co to je registr oznámení? Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.