Jdi na obsah Jdi na menu
 


dle § 60 odst. 4 zákona o odpadech

Informace za rok 2021

 

přehled množství odpadů za rok 2021 

 

Příjmy odpadového hospodářství celkem 88 683 Kč z toho:

  • místní poplatky od občanů: 53 684 Kč,
  • platby od podnikatelů: 900 Kč,
  • příjem od EKO - KOM za třídění odpadů: 27 299 Kč
  • příjem za sběr železa: 6 800 Kč.

 

Odpady tříděné a komunální odváží  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. do vlastní třídírny a do spalovny. Objemný odpad odváží společnost na skládku. Svoz sběru železa objednává obec u společnosti HULMANN - kovošrot s.r.o. Svoz olejů provádí společnost EKO-PF s.r.o. Bioodpad je odvážen na kompostárnu.

 

Výdaje odpadového hospodářství celkem 161 491 Kč z toho:

  • komunální odpad (včetně bioodpadu): 100 860 Kč,
  • tříděný odpad: 45 668 Kč,
  • olej: 605 Kč
  • nebezpečný odpad: 14 358 Kč

 

Pro podpoření snížení produkce odpadu obec zveřejňuje informace každoročně v Informačním zpravodaji obce.