Jdi na obsah Jdi na menu
 


dle § 60 odst. 4 zákona o odpadech

Informace za rok 2022 

 

přehled množství odpadů za rok 2022 

 

Příjmy odpadového hospodářství celkem 103 947,50 Kč z toho:

  • místní poplatky od občanů: 64 018 Kč,
  • platby od podnikatelů: 1 600 Kč,
  • příjem od EKO - KOM za třídění odpadů: 38 329,50 Kč.

 

Odpady tříděné a komunální odváží  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. do vlastní třídírny a do spalovny. Objemný odpad odváží společnost na skládku. Svoz sběru železa objednává obec u společnosti HULMANN - kovošrot s.r.o. Svoz olejů provádí společnost EKO-PF s.r.o. Bioodpad je odvážen na kompostárnu.

 

Výdaje odpadového hospodářství celkem 150 162,69 Kč z toho:

  • komunální odpad (včetně bioodpadu): 88 416,24 Kč,
  • tříděný odpad: 46 997,63 Kč,
  • olej: 605 Kč
  • nebezpečný odpad: 14 143,82 Kč

 

Pro podpoření snížení produkce odpadu obec zveřejňuje informace každoročně v Informačním zpravodaji obce.