Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení o přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

 

Obec Přeskače se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s právní předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 206/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na stránku www.obecpreskace.cz.

Tato internetová stránka je částečně v souladu s prováděcími předpisy, z důvodu výjimek uvedených níže.

Výjimky z pravidel o přístupnosti webu: Některá oznámení uveřejněná na webu, u nichž není k dispozici elektronická textová verze, jsou k dispozici pouze v obrazovém formátu (jpeg, gif), popřípadě jsou naskenované dokumenty uložené ve formátu pdf a v těchto dokumentech také není strojově čitelný text. Odkazy, které odkazují na stránky mimo web obce, mohou být otevírány do nového okna prohlížeče. Na webových stránkách mohou být umístěny videozáznamy bez textové stopy.

Toto prohlášení bylo vypracováno na základě vlastního posouzení provedené subjektem veřejného sektoru dne 9. září 2019.

 

Prohlášení bylo revidováno dne: revize dosud nebyla provedena

Zpětná vazba a kontaktní údaje:

O případných problémech s přístupností obsahu webu www.obecpreskace.cz informujte správce webu na adrese: obecpreskace@seznam.cz nebo telefonicky na tel: 515 339 234.

Postupy k prosazování práva:

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm.) b směrnice kontaktujte Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, email: pristupnost@mvcr.cz.

Doplňující informace:

Webové stránky obce www.obecpreskace.cz byly spuštěny do provozu v roce 2006. V zájmu co nejvyšší přístupnosti těchto stránek se snažíme o zachování jednoduché struktury stránek. Pro lepší přehlednost je hlavní menu členěno na další submenu, které se zobrazuje po kliknutí na jednotlivé položky menu.