Jdi na obsah Jdi na menu
 


Symboly obce

 

Vlajku a znak obce Přeskače obci udělil dne 21. září 2005 svým rozhodnutím č.60 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomír Zaorálek. Slavnostní předání dekretu o udělení znaku a vlajky se uskutečnilo 5. prosince 2005.

Vyšívané slavnostní symboly obce vlajka a znak byly požehnány při mši v Přeskačích dne 31.10.2009 po slavnostním otevření přeskačského pozdemí.

 

Znak

Obrazek

 

 

V červeno – modře polceném štítě vpravo položená stříbrná levá rukavice – plechovice s červeným křížkem držící dva zlaté obilné klasy, vlevo stříbrné břevno s modrou položenou radlicí, provázené dvěma zlatými růžemi s červenými semeníky a zelenými kališními lístky.

 

Vlajka

  

Obrazek

 

 

List tvoří tři svislé pruhy, modrý, červený a bílý v poměru 1 . 2 . 1. V červeném pruhu položená bílá levá rukavice – plechovice s červeným křížkem držící dva žluté obilné klasy. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

 

 

Návrh znaku a vlajky zpracoval heraldik Miroslav J. V. Pavlů.

 Citace zdůvodnění návrhu znaku a praporu obce Přeskače heraldikem Miroslavem J.V. Pavlů:

 První písemná zmínka o existenci osady, ležící 3 km jv od Tavíkovic, se objevuje již v r. 1279 v přídomku domácího vladyky Martina z Přeskač. Pozemkový majetek byl v Přeskačích téměř do konce 16. století rozkouskovaný, samotní vladykové z Přeskač se uvádí ještě po husitských válkách (1437 Barbora z Přeskač). Po r. 1437 připadly Přeskače načas poprvé k Tavíkovicím. V r. 1468 daroval král Matyáš celý majetek Ludvíka Tavíkovského, tedy i Přeskače městu Znojmu, ale to je neudrželo. Majitelé se opět střídali, až koncem 16. století byla ves trvale spojena s Tavíkovicemi. Z nejvýznamnějších uveďme pány a později hrabata z Hodic (asi 1608 – 29), Kobylky z Kobylí (asi 1686 – 1723) a jejich nástupce Kotulínské z Kotulína (asi 1723 – 39). V r. 1791 získal Tavíkovice i s Přeskačemi landkrabě Fridrich z Fűstenbergu, jehož potomci zde zůstali až do r. 1867.

 

Původní románský kostel sv. Václava, později přesvěcený na kostel Všech svatých a v baroku upravovaný, má v interiéru barokní oltář a dřevěnou řezanou kazatelnu ze 17. století. Pod kostelem bývala rodinná hrobka pánů z Tavíkovic.

(poznámka obce: někteří historikové se dodnes domnívají, že románský kostel byl zasvěcen sv. Václavovi a později byl přesvěcený na kostel Všech svatých. Tuto doměnku však vyvrací historik doc. Libor Jan. Z původní informace však vychází návrh symbolů obce).

 

Starý, dnes patrně již ztracený typář nesl v pečetním poli znamení radlice mezi dvěma květy(srov.: F.Dvorský-Hrotovský okres- VM, Brno 1916, s.208). Protože radlice s květy náleží k našim nejběžnějším vesnickým pečetním znamením, tvůrce návrhů nových přeskačských obecních symbolů vyloučil jeho prosté převzetí. Hlavní znakovou figurou se stala železná rukavice, svírající dva obilné klasy (jde o volnou úpravu erbu Bedřicha z Přeskač, jenž již ve 14. století užíval erbu obrněné ruky, držící tři květy na stoncích nebo klasy). Připomínku domácího vladyckého rudu doplňují z obecní pečetě převzaté figury radlice a květů, transformovaných do podoby pětilistých heraldických růží. Klasy přestavují rovněž jeden z atributů sv. Václava, původního patrona starého přeskačského kostela a samozřejmě jsou spolu se žlutou barvou (v heraldice zastupující zlato) symboly zemědělskými. Červená pochází z erbu Hodických z Hodic, modrá, resp. modrá se stříbrným břevnem prezentuje potok, protékající katastrem obce. Návrh obecní vlajky je derivátem návrhu znaku.