Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace dle § 56 daňového řádu

Obecní úřad Přeskače jako správce místních poplatků zveřejňuje tyto informace:

 

a) úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní doba správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně:

 Po 8 - 12 14 - 16
 Út    
 St  8 - 12  14 - 16
 Čt    
 Pá    

b) elektronická adresy podatelny Obecního úřadu Přeskače: podatelna.preskace@seznam.cz

formy technického nosiče datových zpráv: CD, DVD, USB Flash Disk

formáty a struktury datových zpráv, které je Obecní úřad Přeskače způsobilý přijmout: datová zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky

c) seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob je možné získat na stránkách vydavatele těchto certifikátů, kde se po zadání mailové adresy obecpreskace@seznam.cz zobrazí seznam vydaných certifikátů,

d) další možnosti učinit podání pomocí jiných technických prostředků: neúřední podání je možné činit prostřednictvím mailu na adresu: obecpreskace@seznam.cz

e) obecní úřad přijímá platby místních poplatků na pokladně v hotovosti. Poplatníkům je umožněno zasílat poplatky také na běžný účet obce 1582921399/0800 a to po domluvě s OÚ Přeskače, abychom byli schopni platbu správně identifikovat. 

f) místní poplatky obecnímu úřadu nelze platit inkasem podle zákona upravujícího platební styk ani soustředěnou platbou zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb, a podmínky, které je při těchto platbách nutné dodržet.

 

Správa místních poplatků se řídí těmito předpisy:

  • zákonem č. 280/2009 Sb.,daňový řád,
  • zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dále
  • platnými obecně závaznými vyhláškami obce.