Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace dle § 2 vyhlášky o výkonu spisové služby

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat :

Obec Přeskače, Přeskače 45, 671 40

Úřední hodiny podatelny:

 Po 8 - 12 14 - 16
 Út    
 St  8 - 12  14 - 16
 Čt    
 Pá    

Elektronická adresa podatelny:

podatelna.preskace@seznam.cz

Identifikátor datové schránky:

99qb8bu

Přípustná velikost zprávy podané na elektronickou podatelnu je 10 MB, větší soubory je nutné dodat na datovém nosiči. Přípustná velikost souborů zaslaných prostřednictvím datové schránky je 20 MB.

Další možností elektronické komunikace je emailová adresa: obecpreskace@seznam.cz. Tato však slouží pro pracovní komunikaci neevidovanou ve spisové službě.

Podání na přenosném technickém nosiči dat:

CD, DVD, USB Flash Disk

Datový nosič vracíme pouze na výslovnou žádost uplatněnou současně s podáním.

Přijímané datové formáty:

  • pdf/A, pdf, doc, txt, xls, rtf,
  • png, jpeg, jpg, gif,
  • xml, zfo, ppt.


Dokumenty s vadou:

Pokud veřejnoprávní původce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, veřejnoprávní původce dokument dále nezpracovává. Není-li veřejnoprávní původce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Veřejnoprávní původce postupuje obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo

  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno