Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotaz - odpady v obci

31. 3. 2017

Dotaz:

Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí
informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (
a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový,
kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),
3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ
kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu
Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů,
budou-li účtovány.

 

Odpověď:

Žádost o informace 106/1999 Třídění odpadu
Na Vaši žádost Vám sdělujeme:
1) počet svozových míst komunálního odpadu – svozová firma sváží komunální odpad od každého rodinného domu a to i v
případě objemného odpadu. Místní poplatek je ve výši 450 Kč na poplatníka. U rodin, kde je více než tři osoby je na čtvrtou a
každou další osobu poplatek snížený – 250 Kč. Firmy sídlící v obci mají na svoz odpadu uzavřenou smlouvu a není proto platba
místního poplatku.
2)K tříděnému odpadu:
a. pro třídění odpadů máme v obci dvě hlavní sběrná místa,
b. třídíme papír, sklo barevné, sklo bílé, plasty smíšené s kartony, nádobový sběr drobných kovů, kovy větší přebíráme do
uzavřeného objektu u obecního úřadu, drobné elektro (mobily apod.) a použité baterie vybíráme na obecním úřadě.
c. na plasty máme tři plastové kontejnery 1 100 l, na papír dva plastové kontejnery 1 100 l, na bílé sklo zvon 1 300 l, na
barevné sklo jeden kontejner 1 100 l, na drobný kov jedna kovová popelnice 120 l. Na obecním úřadě pak máme umístěný EBox
od společnosti EKO-KOM, který slouží pro drobné elektro a baterie, objem méně než 100 l, který ale nemáme přesně
zjištěný.
3) Některé svozové nádoby z výše uvedených máme zapůjčené od společnosti EKO - KOM (jeden kontejner na papír, dva na
platy a zvon na bílé sklo a E-BOX
4) Svoz komunálního odpadu i tříděných odpadů. zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

 

sňato: 28.3.2022