Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotaz - zpětný odběr obalů - možnost spolupráce s jinou společností

10. 7. 2017

Dne 10. 7. 2017 obec obdržela dopis, který byl z části v režimu zákona 106/1999 sb., dotazy jsou součástí odeslané odpovědi. Proto nejsou pro lepší přehlednost uváděny dvakrát.

Naše odpověď odeslaná dne 10. 7. 2017:

Další dva dotazy byly zaslány v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dotaz i odpověď bude zveřejněna také na našich webových stránkách.

 

Na oba Vaše dotazy:

1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala

a. deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

b. přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

2. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující

a. deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

b. jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění

povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

c. uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení

o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

Vám sděluji, že si nejsme vědomi toho, že bychom měli kteroukoliv z uvedených povinností, překážek či okolností.

 

 

sňato: 28.3.2022