Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o konání 9. zasedání zastupitelstva obce Přeskače

17. 5. 2024

INFORMACE

o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce dle ustanovení § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích)

 

Dovolujeme si Vás informovat o konání

9. zasedání zastupitelstva obce Přeskače, které se uskuteční ve středu 

dne 29. května 2024 v 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

 

 

Program:

 

 1. zahájení
 2. stav financí
 3. rozpočtová opatření
 4. schválení závěrečného účtu obce za rok 2023
 5. účetní závěrka 2023
 6. dotace JMK
 7. spolufinancování sociálních služeb – smlouva
 8. ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace – rybník
 9. koupě pozemků
 10. společný nákup energií
 11. diskuse
 12. závěr

 

 

                                                                              Mgr. Ing. Pavel Dobeš

                                                                               starosta obce Přeskače

 

 

 

 

Vyvěšeno: 17. 5. 2024

 

Sňato: 3.6.2024

V souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva obce Přeskače se z rozhodnutí starosty obce mohou členové zastupitelstva zúčastnit výše uvedeného zasedání distančním způsobem. Právo žádného z účastníků zasedání zastupitelstva na osobní účast v místě konání zasedání tím není dotčeno. O záměru zúčastnit se příslušného zasedání zastupitelstva obce distančním způsobem je člen zastupitelstva povinen starostu informovat nejpozději 3 dny před konáním tohoto zasedání (viz čl. 5 odst. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva obce Přeskače). Starosta spolu s místostarostou obce budou osobně přítomni v místě konání zasedání.