Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecně závazná vyhláška obce Přeskače č. 2/2021

 

 

OBEC PŘESKAČE

Zastupitelstvo obce Přeskače

Obecně závazná vyhláška obce Přeskače č. 2/2021,

kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce Přeskače č. 1/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo obce Přeskače se na svém zasedání dne 7. prosince 2021 usnesením č 7 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

 

 

Touto vyhláškou se Čl. 5 odstavec (1) obecně závazné vyhlášky obce Přeskače 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství mění takto: „Sazba poplatku činí 700 Kč.“

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022

 

.

 

                                                                                                                      

            ...................................                                                           ..........................................

                  Ing. Jiří Němec                                                                    Mgr. Ing. Pavel Dobeš

                  místostarosta                                                                              starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.12.2021

Sejmuto z úřední desky dne: 3.1.2022