Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta Obce Přeskače

 

 

 

 

Oznámení o době a místě konání voleb

 

 

 

  1. Volby do Evropského parlamentu se konají

 

dne 24. května 2019 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

dne 25. května 2019 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

  1. Místem konání voleb do Evropského parlamentu je volební místnost v budově obecního úřadu Přeskače 45

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky)nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.  Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

  1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

 

  1. Úřední obálku pro hlasování, popřípadě náhradní sadu hlasovacích lístků obdrží volič ve volební místnosti.

 

 

 

 

 

V Přeskačích dne 9. května 2019                                 ……………….………….

                                                                                         Ing. Pavel Dobeš

                                                                                     starosta Obce Přeskače

Sňato: 27. 5. 2018