Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta

Obec Přeskače

Přeskače 45, 671 40 Tavíkovice
_______________________________________________

 

SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

 

Podle ust. § 14 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s přípravou konání volby prezidenta, která se uskuteční 13. a 14. ledna 2023, Vám jakožto členovi okrskové volební komise sděluji, že

 

SVOLÁVÁM

 první zasedání okrskové volební komise,

které se uskuteční v pondělí 19. prosince 2022

 od 9.00 hodin v kanceláři obecního úřadu

 

Program:

 

  1. Informace k volbám.
  2. Složení slibu členů okrskových volebních komisí. (Teprve složením slibu vzniká členství v této komisi - § 18 odst. 5).
  3. Vylosování předsedy a místopředsedy komise. (Losování řídí zapisovatel komise -  § 17 odst. 3).
  4. Předání průkazky člena volební komise.
  5. Informace ke školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele komise (školení proběhne ve Znojmě 4. ledna 2023 od 14 hodin).

 

 

Upozornění:

Vaše účast je nezbytně nutná, aby mohlo proběhnout losování předsedy a místopředsedy komise a složen zákonem předepsaný slib. Vezměte si s sebou občanský průkaz. Členství v komisi zaniká ve dnech voleb při nevykonávání činnosti a nepřítomnosti delší než 2 hodiny.

 

Podle ust. § 14 odst. 2 zák. o volbě prezidenta republiky se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Ing. Pavel Dobeš

                                                                                                     starosta obce Přeskače

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. prosince 2022

Sňato: 19. 12. 2022