Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Obec Přeskače

Přeskače 45, 671 40 Tavíkovice
_______________________________________________

 

SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

 

Podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s přípravou konání společných voleb do Senátu a do zastupitelstva kraje, které se uskuteční 2. a 3. října 2020,

 

SVOLÁVÁM

 první zasedání okrskové volební komise,

které se uskuteční v pátek 4. září 2020

 od 19:15 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

 

Program:

 

  1. Informace k volbám.
  2. Složení slibu členů okrskových volebních komisí. (Teprve složením slibu vzniká členství v této komisi - § 17 odst. 4).
  3. Vylosování předsedy a místopředsedy komise. (Losování řídí zapisovatel komise -  § 18 odst. 3).
  4. Předání průkazky člena volební komise.
  5. Informace ke školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele komise (školení proběhne ve Znojmě ve středu 23. září 2020 od 9 do 11 hodin v kině Svět, ul. Havlíčkova 7 ). Náhradní termín školení v sobotu 26. září 2020 od 10 do 12 hodin. Účast na školení je pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele povinná. Při nesplnění této povinnosti, zaniká nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce.

 

 

Upozornění:

Vaše účast je nezbytně nutná, aby mohlo proběhnout losování předsedy a místopředsedy komise a složen zákonem předepsaný slib. Vezměte si s sebou občanský průkaz. Členství v komisi zaniká ve dnech voleb při nevykonávání činnosti a nepřítomnosti delší než 2 hodiny.

 

Podle ust. § 15 odst. 2 zák. se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Ing. Pavel Dobeš

                                                                                                     starosta obce Přeskače

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31. srpna 2020

sňato: 30 9 2020