Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Přeskače

  SVOLÁNÍ

 

 ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Přeskače, které se koná v úterý dne 18. října 2022 v 18,00 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu

 

Program:

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 6. Jednací řád zastupitelstva
 7. Pravidla pro úhradu cestovného členům zastupitelstva
 8. Náhrada ušlého výdělku
 9. Stav financí
 10. Rozpočtové opatření a pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření
 11. Určení zástupců pro Svazek obcí Sever Znojemska
 12. Schválení obecně závazné vyhlášky obce
 13. Diskuse
 14. Závěr

 

 

 

                                                                  Mgr. Ing. Pavel Dobeš

                                                           dosavadní starosta obce Přeskače

Vyvěšeno: 10. 10. 2022

 

Sňato: 19. 10. 2022