Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záměr darovat pozemky

OBEC PŘESKAČE

 

dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů oznamuje záměr darovat nemovitosti v katastrálním území Přeskače ve vlastnictví obce Přeskače a to pozemky:

  • parc. č. 179/8 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1 m2,
  • parc. č. 179/10 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 29 m2,
  • parc. č. 556/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 60 m2,
  • parc. č. 556/6 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 2 m2.

 

 

Popis pozemků:

Jedná se o pozemky u kruhového objezdu, které byly po vybudování průtahu obcí v roce 2012 nově zaměřeny jako ostatní komunikace. Obec Přeskače je nyní chce darovat Jihomoravskému kraji.

 

 

 

V Přeskačích dne 25. května 2021

 

 

                                                                     Mgr. Ing. Pavel Dobeš

                                                                      starosta obce Přeskače

 

Vyvěšeno: 25. 5. 2021

Sňato: 25.6.2021