Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záměr obce propachtovat pozemek

OBEC PŘESKAČE

 

dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů oznamuje záměr propachtovat pozemek v katastrálním území Dobronice obce Tavíkovice:

 

  • parc. č. 242/1 trvalý travní porost - o výměře 9 815 m2,

 

 

Vaše případné nabídky s uvedenou navrhovanou výší ročního pachtu můžete doručit na OÚ Přeskače do 30. dubna 2024. Bude-li doručeno více nabídek, budou pozemky pronajaty zájemci, který nabídne nejvyšší roční pachtovné ve finanční formě. Naturální formu pachtu nezapočítáváme.

 

 

 

V Přeskačích dne 25. března 2024

 

                                                                      Mgr. Ing. Pavel Dobeš

                                                                      starosta obce Přeskače

 

vyvěšeno: 25. 3. 2024

sňato: 3.5.2024

 

dokument ke stažení ZDE