Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záměr prodeje části pozemku

Záměr prodeje ZDE (pdf)

 

Vyvěšeno: 8. 7. 2021

Sňato: 20.12.2022

 

Informace ze zveřejněného dokumentu:

 

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů oznamuje obec Přeskače záměr prodat část pozemku v katastrálním území Přeskače. Jedná se část pozemku parc. č. 168 ostatní plocha – ostatní komunikace zapsanou na LV 10001, o výměře 403 m2, která byla geometrickým plánem oddělena a nově označena jako parcela č. 168/2 .

 Jedná se o část pozemku za rodinným domem číslo popisné 13.