Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Bez svolení rodičů bych neměl(a) poskytovat osobní informace, jako například adresu, telefonní číslo, telefonní číslo a adresu pracoviště rodičů, ani adresu školy, kam chodím.
2. Setkám-li se s informací, která mne uvedla do rozpaků nebo pro mne byla nějakým způsobem nepříjemná, bez váhání se s tím svěřím svým rodičům.
3. Nikdy bych si neměl(a) domlouvat schůzku s někým, s kým jsem již předtím komunikoval(a) “online” (e-mail, internetový “chat” apod.), aniž bych se o tom předtím poradil(a) s rodiči. Budou-li rodiče
s takovou schůzkou souhlasit, pak se nejprve ujistím, že ke schůzce dojde na veřejném místě (tedy nikoli například v soukromém bytě, v nějakém odlehlém a nepoužívaném skladu apod.) a raději s sebou vezmu některého z rodičů.
4. Neznámým osobám nebudu nikdy posílat svou fotografii ani jiné věci, aniž jsem si o tom předtím promluvil(a) se svými rodiči.
5. Nebudu odpovídat na žádné vzkazy a dotazy pochybné povahy či na takové, které ve mně vyvolávají nepříjemné pocity. Není to přeci moje vina, že jsem je dostal(a) a k ničemu mne to nezavazuje.
Pokud mi budou takové vzkazy, výzvy nebo dotazy zaslány, hned se o nich svěřím rodičům, aby na ně mohli upozornit poskytovatele našeho internetového připojení.
6. S rodiči si domluvím pravidla, která budou platit pro můj přístup k elektronické poště a na internet. Dohodneme se na denní době, kdy budu moci navštěvovat internet a přijímat a odesílat emaily, a na typech stránek, které budu moci navštěvovat.
7. Kromě rodičů nebudu nikomu dávat své heslo pro připojení na internet (ani těm nejlepším kamarádům).
8. V “on-line” prostředí se budu vždy chovat správně a nebudu dělat nic, co by obtěžovalo ostatní nebo by jim jakýmkoli způsobem škodilo.

Převzato ze stránek Úřadu pro ochranu osobních údajů