Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Kácení dřevin rostoucích mimo les

VZOR ŽÁDOSTI ZDE

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o kácení podává pouze vlastník pozemku na němž předmětné dřeviny rostou nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka.

 

Žadatel:

  • fyzická osoba, žádost o kácení podává pouze je-li obvod kmene dřeviny větší než 80 cm. Tento obvod je nutno změřit ve výšce 1,3 m od paty kmene stromu. Pokud je obvod kmene dřeviny do 80 cm může být dřevina pokácena bez povolení. Křoviny mohou být pokáceny bez povolení, pokud nepřesahují plochu větší než 40 m2

  • od 1.12.2009 jsou stanoveny stejné podmínky i pro právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele (nemusí tedy podat žádost o kácení dřevin a křovin vždy bez ohledu na rozměr a plochu, tak jak to bylo jejich povinností doposud)

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

 

Kde požádat:

Kácení dřevin povoluje obecní úřad v jehož katastrálním území se pozemek s předmětnou dřevinou nachází.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace, jaké doklady mít s sebou:

Je třeba podat žádost na obecním úřadě. V žádosti musí být uvedeno:

  • jméno a adresa žadatele

  • druh a počet kácených dřevin, jejich obvody kmenů, v případě křovin jejich plošné výměry, a dále je nutné doložit situační nákres

  • důvody kácení dřevin

  • parcelní číslo pozemku s dřevinami a katastrální území

  • telefonní kontakt žadatele.

Musí být doložen vlastnický nebo nájemní vztah. V případě nájemního vztahu je nutný souhlas vlastníka pozemku.

 

Žádost může být napsána volně nebo na formuláři, který je možno si vyzvednout na OÚ Přeskače.

 

Poplatky:

nejsou

 

Lhůty:

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.