Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

 

 

Starosta obce Přeskače

dle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

oznamuje:

 

 

 

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají:

 

dne 8. října 2021 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

dne 9. října 2021 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

  1. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je volební místnost v budově Obecního úřadu Přeskače 45

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky).  Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

  1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 

 

 

 

V Přeskačích dne 15. září 2021                                                   

                                                                                 Mgr. Ing. Pavel Dobeš

                                                                                 starosta obce Přeskače     

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: