Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

 

 

 

  1. Volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR se konají

 

dne 23. září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

dne 24. září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

  1. Místem konání voleb do zastupitelstva je volební místnost v budově obecního úřadu Přeskače 45

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky) nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.  Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

  1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

 

  1. Úřední obálku pro hlasování, popřípadě náhradní sadu hlasovacích lístků obdrží volič ve volební místnosti.

 

 

 

 

 

V Přeskačích dne 5. srpna 2022                                   ……………….………….

                                                                                     Mgr. Ing. Pavel Dobeš

                                                                                      starosta obce Přeskače